Mijn visie

Collectieve bewustwording

Collectieve Bewustwording

De mens is in een proces van

bewustwording terecht gekomen waarbij authenticiteit, zelfliefde en leven vanuit het hart centraal zijn komen te staan. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook op collectief niveau is er een energetische beweging van bewustwording gaande. Het is altijd waardevol om authentiek in het leven te staan, want daarmee nodig je ook anderen uit authentiek te zijn. De collectieve beweging van bewustwording brengt ons naar eenheid. Pas als je compassie voor jezelf hebt, zal je dat ook voor een ander kunnen hebben.

Om onze bewustwording op gang te brengen hebben we een liefdevolle verbinding nodig tussen lichaam en geest. Een belangrijk onderdeel van bewustwording is de ontwikkeling van het vermogen om je gedachten en emoties te observeren. Door deze te (h)erkennen  creëer je ruimte voor een verbinding tussen jouw lichaam en geest.

Een energetische healing brengt jouw lichaamsenergie in beweging en stimuleert daarmee jouw bewustwordingsproces.  Bewustwording begint altijd met het erkennen van dat gene wat zich in het nu aandient in jouw leven. Dat wat jou raakt spiegelt immers het deel in jou dat geheeld mag worden. Elk mens heeft door zijn levenservaring en emoties een eigen bewustzijn en een specifieke energetische trilling ontwikkeld. Deze trilling van energie uit zich altijd in de vorm van onze belevingswereld. Als je in balans bent dan zal je belevingswereld dat ook zijn.

We leren nu meer dan ooit om te leven vanuit het hart in plaats van het hoofd. Zo ontstaat er een nieuwe, pure verbinding met onszelf en daarmee ook met anderen. Hoe mooi is dat?!

Blog

Lees hier binnenkort mijn eerste blog.

Contact